KOCHAMY WYDAJNOść

Zwiększamy wielkości rozbudowy
poprzez stosowanie nowych metod układania kabli, alternatywne prowadzenie tras ich przebiegu i perfekcyjne wykorzystanie naszych zdolności produkcyjnych

3 powody naszej wysokiej wydajności

  1. LEPSZE I SZYBSZE planowanie
    Ustalamy optymalną trasę ułożenia kabli poprzez symulację tras, wykorzystanie warstw relacyjnych baz danych (DataBase Layer) i powtarzalność procedur – w przypadku wirtualnej weryfikacji trasy.
  2. ZOPTyMalizowane metody układania kabli
    W zależności od uwarunkowań terenowych, terminów i budżetu łączymy klasyczne i alternatywne metody układania kabli.
  3. >CLOUD-CONTROLLING
    Nasza wydajność jest dodatkowo podnoszona przez efektywny nadzór terminów realizacji prac i włączenie zagranicznych podwykonawców ...

PROSZę NAS SPyTAć

KOCHAMY PROCESY

 

Budujemy infrastruktury cyfrowe ramię w ramię z organami administracyjnymi,
gminami i operatorami sieci

Jako generalny wykonawca budujemy dla was sieć szerokopasmową, od wspólnego projektowania (ilość, koszty, terminy), poprzez realizację (prowadzenie tras przebiegu kabli, droga rozbudowy i jej rodzaj), aż do przekazania pod klucz.

KOCHAMY PLANOWANIE

 

Jesteśmy systemem nawigacyjnym
infrastruktury

Ustalamy optymalny przebieg trasy kabli i możemy wspólnie uzgodnić struktury kosztowe, wielkość rozbudowy i terminy projektowe, a w ramach codziennego nadzoru oferujemy informowanie o aktualnym przebiegu prac.

KOCHAMY TECHNIKę

 

Trenching jest alternatywną metodą układania kabli, wymaga niewiele miejsca i umożliwia sprawną realizację tras przebiegu rur pustych wzgl. kabli.
Technologia frezowania umożliwia wykonanie wąskich rowów i szczelin w gruncie i asfalcie.

Ta innowacyjna metoda oferuje duży potencjał w zakresie szybkiej i korzystnej pod względem kosztów rozbudowy sieci szerokopasmowych. Utrudnienia dla mieszkańców i ruchu drogowego są niewielkie.

LUBIMY PMD/POMIAR CD

 

Testujemy jakość przesyłu i zapewniamy transmisję danych bez strat.

W ramach kontroli jakości prowadzimy pomiary dyspersji chromatycznej przesyłanych impulsów świetlnych. W ten sposób możemy kontrolować wymaganą jakość przesyłu i ustalić ewentualną konieczność podjęcia dodatkowych działań w celu kompensacji strat. Te prace są niezbędne w przypadku długich tras i wysokich prędkości transmisji.

Poza tym badamy standardowo za pomocą pomiarów PMD, czy przesył sygnału w ułożonym kablu światłowodowym jest zakłócony przez czynniki zewnętrzne jak zagięcie lub skręcenie przewodu.

Jesteśmy generalnym wykonawcą
w zakresie rozbudowy sieci szerokopasmowych i infrastruktury

Więcej informacji – proszę nas spytać!

WIĘCEJ INFORMACJI – PROSZĘ NAS SPYTAĆ!